GoResearch to system umożliwiający przeprowadzanie i zarządzanie przez sieć Internet badaniami obserwacyjnymi realizowanymi w przemyśle farmaceutycznym, biomedycynie i medycynie klinicznej.
-
Gwarantuje bezpieczny, szyfrowany dostęp on-line do danych oraz kontrolę jakości i kompletności danych w trakcie ich rejestracji.
  Posiada rozbudowane mechanizmy sprawozdawcze i raportujące. Pozwala na bieżące śledzenie przebiegu badań i kontrolę realizacji ich planów.
-
GoResearch to również platforma komunikacyjna pomiędzy sponsorem badań a badaczami. To także unikalne
źródło danych do celów naukowych, informacyjnych, marketingowych i promocyjnych.

-
Poznaj najważniejsze funkcje GoResearch-|-Wypróbuj wersję demonstracyjną GoResearch
--

GoResearchTM in English

2KMM, tel. +(48 32) 259 22 91 - Kontakt z 2KMM